#დღისკოდი ხსოვნა და დავიწყება
  • აქვს თუ არა დავიწყებას კულტურა და არის თუ არა ხსოვნა ტვირთი – უკვდავება და დავიწყება – სტუმარი: გოგი ნანეიშვილი – ფსიქიატრი
  • როდის და როგორ იქცევა დავიწყება ხსოვნის მტრად და რა არის ის, რასაც არ ემუქრება დავიწყება – წარსული და ხსოვნა – სტუმარი: რუსუდან ჟორჟოლიანი – მწერალი, ფილოსოფოსი

დღის კოდი