#დღისკოდი წინასწარმეტყველური ხელოვნება
  • წინასწარმეტყველება კინოში – როდის დაიწყო კინომ მომავლის წინასწარმეტყველება, რა ახდა და რა არა – სტუმარი: გიორგი რაზმაძე – კინომცოდნე;
  • წინასწარმეტყველება ფერწერაში – ცნობილი მხატვრები და მათი ფანტაზიით დანახული შორეული მომავალი – სტუმარი: ირინე აბესაძე – ხელოვნებათმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი;
  • წინასწარმეტყველება ლიტერატურაში – ჰგავს თუ არა ჩვენი რეალობა ლიტერატურის მიერ ნაწინასწარმეტყველევს – სტუმარი: ბელა წიფურია – ლიტერატურათმცოდნე;
  • „რა არის კულტურა?“ – „დღის კოდის“ მთავარი კითხვა და და მწერალ ნანა აბულაძის მოსაზრება ელენე ჩიტალაძის სიუჟეტში.

დღის კოდი