„დაკარგული წიგნები“ ნიკოლაი დუბროვინი „ეთნოგრაფიული ჩანაწერები“ - მეორე სერია

დუბროვინის მიერ აღწერილი აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს სურათები.

იმ რუსებს შორის, რომლებიც საქართველოს იკვლევდნენ, სამხედრო აკადემიკოსი ნიკოლაი დუბროვინიც იყო. მისი ნაწერები საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ისტორიისა და ადათ-წესების შესახებ, მდიდარ საარქივო მასალებს ეყრდნობა და ამდენად,საინტერესოცაა და მკვლევართათვის სასარგებლოც.

აკა მორჩილაძე – დაკარგული წიგნები

ეპოქა

დოკუმენტური ფილმები