ბიოლოგიური საათი გუნებ-განწყობაზე ახდენს გავლენას

ბუნებრივი რიტმის დარღვევამ, შესაძლოა, მენტალური პრობლემები წარმოქმნას.