ბავშვთა უსაფრთხოებისთვის

ბავშვებისთვის ფატალურად დასრულებული მგზავრობა და მძიმე სტატისტიკა.

რატომ არ ვაქცევთ სათანადო ყურადღებას მცირეწლოვნების უსაფრთხო მგზავრობას გზებზე, რითაც მათ სიცოცხლეს საფრთხეში ვაგდებთ.

ახალი კვირა

დატოვე კომენტარი