არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი - პოლიტიკური შეფასებები