#ამშაბათკვირას „შეხვედრის ადგილი“ დმანისში

ამ შაბათ-კვირას