#ამშაბათკვირას სელჩუკთა კოალიციური ლაშქრის მეთაური დიდგორის ომში - ნაჯმ ად-დინ ილღაზი

ამ შაბათ-კვირას