#ამშაბათკვირას საქართველოს როლი სომხეთისა და აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის გამოცხადებაში
სტუმრები:
სამაია გუსეინოვა – სტუდენტი;
ჯივან მკრტიჩიანი – სტუდენტი

ამ შაბათ-კვირას