#ამშაბათკვირას სამხედრო ნაგებობების დანიშნულება შუა საუკუნეებში

ამ შაბათ-კვირას