#ამშაბათკვირას როგორ იწყებოდა რეპრესიები საქართველოში

ამ შაბათ-კვირას