#ამშაბათკვირას რა პროცესები უძღოდა წინ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადებას

ამ შაბათ-კვირას