#ამშაბათკვირას რა ეროვნულ და სიმბოლურ დატვირთვას ატარებს დროშა

ამ შაბათ-კვირას