#ამშაბათკვირას ქართველი და სომეხი ხალხების მეგობრობის თავდადებული დამცველი - ჰოვანეს თუმანიანი

ამ შაბათ-კვირას