#ამშაბათკვირას ქართული სამკაულის დაკარგული და დავიწყებული ტრადიციის ახალი სიცოცხლე

ამ შაბათ-კვირას