#ამშაბათკვირას პროექტი „ექიმები არ ხუმრობენ“ 25 წლისაა

სტუმრები:

ჯონი ჯანაშია – ექიმი;

გიორგი გეგელაშვილი – ექიმი

ამ შაბათ-კვირას