#ამშაბათკვირას ნინო პოპიაშვილი - პროფესორი, რომელიც არაქართველებს ქართულ ენას ასწავლის

ამ შაბათ-კვირას