#ამშაბათკვირას მშობლების შრომითი მიგრაცია და მასთან დაკავშირებული შესაძლო შედეგები
სტუმარი:
ია შეყრილაძე – ფსიქოლოგი, პროფესორი
https://1tv.ge/show/am-shabat-kviras/