#ამშაბათკვირას მეუფე კირაკოს დავთიანის ისტორია

ამ შაბათ-კვირას