#ამშაბათკვირას ხევსურებისა და ქაქუცა ჩოლოყაშვილის 1922 წლის აჯანყება

ამ შაბათ-კვირას