#ამშაბათკვირას გიორგი ლაშქარაშვილის მიერ შექმნილი პატარა ფერმა

ამ შაბათ-კვირას