#ამშაბათკვირას ეჭვიანობა - გამომწვევი მიზეზები და შედეგები

სტუმარი:

გიორგი ხატიაშვილი – ფსიქოანალიტიკოსი

ამ შაბათ-კვირას