#ამშაბათკვირას დღეს საიათნოვობა - „ვარდატონი“ აღინიშნება

ამ შაბათ-კვირას