#ამშაბათკვირას ანტონინ დვორჟაკი - იუმორესკა

ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლის „ნიჭიერთა ათწლედი“ მოსწავლეთა კვარტეტი ნოდარ ჟვანიას ხელმძღვანელობით

ამ შაბათ-კვირას