#ამშაბათკვირას 1921 წლის თებერვალი - საბჭოთა ჯარების პირველი შტურმი თბილისზე

ამ შაბათ-კვირას