#ამშაბათკვირას 1921 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი - 24 თებერვალი, თბილისის დაცემის გარემოებები

ამ შაბათ-კვირას