ახალგაზრდა ხატმწერი ერეკლე ქაჯაია, რომელმაც მახინჯაურის სიყვარული ბაბუისგან ისწავლა 

ახალი დღე