ახალი აეროპორტი თბილისში

◾ ახალი შესაძლებლობები საქართველოს ტურიზმისა და ავიაციის ინდუსტრიაში.

◾ პროექტი, რომელმაც ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალი უნდა გაზარდოს.

კვირის მოამბე