42° პარალელი - კოკა-კოლა თუ პეპსი?

როგორ გამდიდრდნენ მდიდარი ქვეყნები და რატომ არიან განვითარებადი ქვეყნები სიღარიბეში?

მათე გაბიცინაშვილი საუბრობს ნეოლიბერალური გლობალიზაციის კრიზისზე, რომელიც ეყრდნობა ნეოკლასიკურ ეკონომიკურ თეორიას. რას გულისხმობს ეს თეორია და რითი განსხვავდება “ვაშინგტონის კონსესუსის” შემდეგ არსებული განვითარების დღისწესრიგი “ბრეტონ-ვუდსის კონსესუსის” პერიოდისგან.

როგორ ხსნიან თანამედროვე ეკონომისტები დღევანდელ ეპოქას, სადაც თანამედროვე გლობალიზაციისა და დემოკრატიას შორის კონფლიქტმა შეასუსტა სახელწმიფოების მხრიდან განვითარების ალტერნატიული გზების ძიება. დემოკრატიული არჩევნები აღარ იძლევა ალტერნატივების გაკეთების საშუალებას. ის დაემსგავსა დახლთან მდგომი ადამიანის არჩევანს კოკა-კოლასა და პეპსის შორის.

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი