42°პარალელი - ფული თანამედროვე მონეტარულ ეკონომიკაში

მათე გაბიცინაშვილის რუბრიკა: „ფული, ეკონომიკა და საზოგადოება”.

ეპიზოდი I: „ფული თანამედროვე მონეტარულ საზოგადოებაში”

რა არის ფული და როგორ წარმოიქმნება ის თანამედროვე მონეტარულ სისტემაში?

იმის გამო, რომ კრედიტი ანუ ეკონომიკაში არსებული ფართო ფულის 95% შეიძლება შეიქმნას ასე, მარტივად ანუ ჰაერიდან, შესაბამისად, ფულის შექმნაზე კონტროლი საჯარო ძალაუფლებას წარმოადგენს და ის პრივატიზებულია უკვე დიდი ხანია, რის შესახებაც მსგავსად ფრენკ კაპრას ფილმში, ბრედფორდ ფოლსში მცხოვრები მოსახლეობისა, ჩვენს დროშიც ნაკლებადაა ცნობილი.

 

42° პარალელი