42° პარალელი - ეკონომიკური განვითარების ახალი ხედვა

რა ფაქტორები განაპირობებს ქვეყნების სიღარიბეს: სამუშაო ეთიკის დეფიციტი თუ ბევრი სპეციალიზებული ცოდნის ნაკლებობა? არის თუ არა ბევრ სხვადასხვა პროფესიაში სპეციალიზება ქვეყნის განვითარების გასაღები?

თათო მარიდაშვილი წარმოგიდგენთ ეკონომიკური განვითარების ახალ ხედვას.

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი