42° პარალელი - სწრაფი ინდუსტრიალიზაციის გასაღები

სწრაფი ინდუსტრიული განვითარება რთულია სხვისი – უკვე განვითარებული ქვეყნების ტექნოლოგიების შესწავლისა და გამოყენების გარეშე.

და ქვეყნები, რომლებსაც სწრაფი ინდუსტრიალიზაციის ამბიცია ჰქონდათ, ამ პრინციპით ხელმძღვანელობდნენ. რა მეთოდებს იყენებდნენ წამყვანი ეკონომიკები ტექნოლოგიების თავის ქვეყანაში გადატანისა და დანერგვისათვის?

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი