• აქვს თუ არა მაგიას ლიტერატურაში ლოგიკის ჩარჩო და რამდენად სწორად იგნებს გზას მკითხველი მწერლის მიერ შეთავაზებულ მაგიურ ლაბირინთში – მაგიური რეალიზმი ლიტერატურაში – სტუმარი: გიორგი კეკელიძე – მწერალი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი
  • რჩება თუ არა თანამედროვე ხელოვნებაში ადგილი მაგიური რეალიზმისთვის და რამდენად ერგება ის 21-ე საუკუნის მოთხოვნებს – მაგიური რეალიზმი ხელოვნებაში – სტუმარი: ქრისტინე დარჩია – ხელოვნებათმცოდნე
  • როდის და რატომ უჩნდება მწერალს სურვილი რეალობა მაგიით „შეფუთოს“ და სად გადის ზღვარი მისტიკასა და რეალობას შორის – მწერალი და მისტიკა – სტუმარი: ნანა აბულაძე – მწერალი

დღის კოდი