#თვითმმართველობა ქუთაისი - კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემა

ავტორები: სალომე აფხაზიშვილი, მარიამ ფირცხალავა, ვანო ანდიაშვილი