ტეგი: ბლოგი

თურქეთის ეკონომიკური კრიზისი: დიდი საფრთხე განვითარებადი ქვეყნებისთვის
ჩეხეთის და სლოვაკეთის განათლების სისტემის მოკლე მიმოხილვა
ჯანმრთელობის კაპიტალი ეკონომიკური ზრდის განმსაზღვრელი ფაქტორია
აზბესტით განპირობებული დაავადებების გამოვლენის პრობლემა საქართველოში
ექთნების შრომის პირობები და ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება
რატომ გვჭირდება მინიმალური ხელფასი საქართველოში
31 მარტის ადგილობრივი არჩევნები: სიძულვილის ენის მარცხი და რეაქცია ეკონომიკურ წარუმატებლობაზე
ქართული "სვლა დანიისაკენ": ერთი მოსაზრების ირგვლივ
ფულებზე ფიშინგი ანუ მოტყუებისა და მანიპულირების ეკონომიკა
საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის გამოწვევები
საქართველოს პოლიტიკური ევროპეიზაცია: არჩევანი არჩევანის გარეშე
არჩევანის არქიტექტურიდან ნობელის ლაურეატობამდე
რუსულ-ქართული ურთიერთობები და 2011 წლის ხელშეკრულების რეალიზაციის პერსპექტივები: ხედვა სომხეთიდან
ქართულ-რუსული დერეფნები „წითელი ხაზებით“: ხედვა რუსეთიდან
რუსეთ-საქართველოს სავაჭრო შეთანხმება: დერეფანი თუ ლაბირინთი?
რა ეკონომიკური ეფექტი ექნება ვადაგადაცილებული სესხების განულებას
„ცხელი გაზაფხულის“ მოლოდინში
საქართველომ უკვე კარგა ხანია დააკმაყოფილა ნატოს კრიტერიუმები - ინტერვიუ პშემისლავ ჟურავსკისთან
საიდან შემოიჭრება სააკაშვილი? (სარფი თუ წითელი ხიდი)
დეკრეტული შვებულების პოლიტიკა დამოუკიდებელ საქართველოში