შოთა რუსთაველი - „ვეფხისტყაოსანი“ - „ამბავი როსტევან არაბთა მეფისა“

კითხულობს გურამ საღარაძე.
ჩაწერილია 1965 წელს.

სამ
თბილისი
ოთხ
ხუთ
$
USD
3.0763
0.004
EUR
3.4808
0.010
RUB
0.039149
0.111
£
GBP
4.1515
0.028