შოთა რუსთაველი - „ვეფხისტყაოსანი“ - „ამბავი როსტევან არაბთა მეფისა“

კითხულობს გურამ საღარაძე.
ჩაწერილია 1965 წელს.

პარ
თბილისი
შაბ
კვ
$
USD
2.6474
0.008
EUR
2.9087
0.018
RUB
0.037793
0.006
£
GBP
3.2605
0.012