შოთა რუსთაველი - „ვეფხისტყაოსანი“ - „ამბავი როსტევან არაბთა მეფისა“

კითხულობს გურამ საღარაძე.
ჩაწერილია 1965 წელს.

10°
ხუთ
თბილისი
პარ
შაბ
10°
$
USD
2.6599
0.001
EUR
2.8839
0.006
RUB
0.029277
0.027
£
GBP
3.3677
0.004