„მაროს არია“ ზაქარია ფალიაშვილის ოპერიდან „დაისი“ - ჩაწერილია 1956 წელს

ასრულებს მერი ნაკაშიძე.

32°
კვ
თბილისი
ორ
33°
სამ
33°
$
USD
2.8001
0.000
EUR
2.9916
0.013
RUB
0.031815
0.066
£
GBP
3.5382
0.020