თავდაცვის სამინისტრო - თავდაცვის ახალი კოდექსის პროექტის შესახებ ვრცელდება დეზინფორმაცია, რომელიც პროექტის დისკრედიტაციის მცდელობას წარმოადგენს
თავდაცვის სამინისტრო - თავდაცვის ახალი კოდექსის პროექტის შესახებ ვრცელდება დეზინფორმაცია, რომელიც პროექტის დისკრედიტაციის მცდელობას წარმოადგენს

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ცალკეული ტელევიზიების მხრიდან ვრცელდება დეზინფორმაცია თავდაცვის ახალი კოდექსის პროექტის შესახებ, რომელიც ჯერ კიდევ საპარლამენტო განხილვების ეტაპზეა.

როგორც სამინისტროს განცხადებაშია აღნიშნული, საქმე ეხება განხილვების პროცესში შეცვლილ რამდენიმე მუხლს.

„აღნიშნული ინფორმაცია შეიცავს დეზინფორმაციას და, ზოგადად, კოდექსის პროექტის დისკრედიტაციის მცდელობას. კერძოდ, საქმე ეხება განხილვების პროცესში შეცვლილ რამდენიმე მუხლს. ერთ-ერთი მათგანი ითვალისწინებდა გარკვეული ოდენობის თანხის (10 ათასი ლარი) გადახდის სანაცვლოდ წვევამდელთა ეროვნულ სამსახურში გაწვევის ერთჯერადად გადავადების შესაძლებლობას. აღნიშნული მუხლის შესახებ არსებული აზრთა სხვადასხვაობის გათვალისწინებით და მატერიალურად შეძლებული პირებისთვის შესაძლო პრივილეგიის მინიჭების აღქმის პრევენციის მიზნით, მოხდა მისი ამოღება. აღნიშნული საკითხის დაკავშირება სახელმწიფო უწყებებიდან გარკვეული პირთა წრის გათავისუფლებასთან არის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობა. კერძოდ, სადაც ჩამოთვლილია ის სახელმწიფო უწყებები, რომელთა თანამშრომლებისთვის წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის გადავადება არის შესაძლებელი, მოხდა ცალკეული უწყებების გამოყოფა.

მცდარია მოსაზრება, რომ საქმე ეხება ყველა სამინისტროსა და სსიპებს. აღნიშნული ინიციატივა სწორედ იმ უწყებებს ეხება, სადაც, დღეის მდგომარეობით, იხდიან წვევამდელები სავალდებულო სამხედრო სამსახურს.

ახალი კოდექსით, წვევამდელთა ეროვნული სამსახურის გავლა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროში. პირები, რომლებიც კონკრეტული ვადითა და კონტრაქტით იქნებიან დასაქმებული სხვა უწყებებში, სადაც დღეს გაწვეული წვევამდელების იდენტურ ფუნქციებს შეასრულებენ, ისარგებლებენ გადავადების უფლებით. აღსანიშნავია, რომ ისინი სრულად არ თავისუფლდებიან წვევამდელთა ეროვნული სამსახურისგან და გადავადება იქნება დროებითი.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ცხადია, რომ სამინისტრო ხელმძღვანელობს ქვეყნისა და მოქალაქის საუკეთესო ინტერესებითა და ურთიერთთანამშრომლობის მიდგომით. სამწუხაროა, რომ ცალკეული მედიასაშუალებები მცდარი ინფორმაციის გავრცელებით ცდილობენ ამ პროცესის დაზიანებასა და კოდექსის პროექტის დისკრედიტაციას“, – აღნიშნულია განცხადებაში.