შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, განხორციელებული ცვლილებებით, კომპენსაციის მიმღებ დასაქმებულ პირთა წრე გაფართოვდა
შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, განხორციელებული ცვლილებებით, კომპენსაციის მიმღებ დასაქმებულ პირთა წრე გაფართოვდა

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური კიდევ ერთხელ მოუწოდებს დამსაქმებელ კომპანიებს,  შეასრულონ მთავრობის დადგენილებით მათზე დაკისრებული ვალდებულება და დროულად უზრუნველყონ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა სამსახურისთვის, რათა დაქირავებით დასაქმებულებმა შეუფერხებლად მიიღონ კუთვნილი კომპენსაციების თანხები.

შემოსავლების სამსახური ასევე განმარტავს, რომ ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს მთავრობის N286 დადგენილებაში განხორციელდა ცვლილებები, რის საფუძველზეც გაფართოვდა კომპენსაციის მიმღებ დასაქმებულ პირთა წრე. კერძოდ, კომპენსაციის მიღების უფლება აქვს: დაქირავებულს, მათ შორის პირს, რომელიც ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო იმყოფება შვებულებაში, თუ ის დაქირავებით საქმიანობას ეწეოდა 2020 წლის პირველი სამი თვიდან რომელიმე ერთ თვე მაინც, იღებდა ხელფასს და 2020 წლის პირველ ივნისამდე შეუწყდა ან შეუჩერდა შრომითი ურთიერთობა დამქირავებელთან.

„ამასთან, კიდევ ერთხელ განვმარტავთ, რომ კომპენსაციის მიღების უფლება აქვს იმ დაქირავებულს, რომელსაც 2020  წლის ივნისამდე ივნისამდე ნებისმიერი მიზეზით შეუწყდა ან შეუჩერდა შრომითი ურთიერთობა დამქირავებელთან და აკმაყოფილებს დადგენილებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. ასევე, გაცნობებთ რომ დამსაქმებელი კომპანიების მიერ განაცხადების წარდგენის სავალდებულო ვადა – 20 რიცხვი გახანგრძლივდა მხოლოდ მაისის თვეში  და ის განისაზღვრა 30 მაისის ჩათვლით. ინფორმაცია ზემოაღნიშნული ცვლილებების შესახებ,  შემოსავლების სამსახურის მიერ უკვე გაეგზავნა 46 753 მეწარმე სუბიექტს.

ამასთან, უწყების შესაბამის თანამშრომელთა სრული მობილიზების შედეგად, მიმდინარეობს პირდაპირი სატელეფონო კომუნიკაცია დაახლოებით  22 000 დამსაქმებელთან, რომელთაც წარმოდგენილი აქვთ გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაცია, მაგრამ არ აქვთ წარმოდგენილი კომპენსაციის მიმღებ პირებზე შესაბამისი განცხადება ან წარმოდგენილი აქვთ აღნიშნული განცხადება არასრულყოფილად (უფრო ნაკლები რაოდენობის პირი ჰყავთ მითითებული, ვიდრე უკვე წარდგენილ დეკლარაციაშია ასახული)“, – ნათქვამი შემოსავლების სამსახურის განცხადებაში.

მომხმარებლისთვის საინტერესო ყველა ინფორმაცია მოქალაქეს იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე  და უწყების ახალ პროგრამულ პორტალზე, რომელიც კომპენსაციის მიღებით დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობას აძლევს, თავად გადაამოწმოს კომპენსაციის მიმღებთა რეესტრი. დამსაქმებელი კომპანიების მიერ კომპენსაციის გაცემისთვის საჭირო ელექტრონული განაცხადის ფორმა და შევსების წესი კი, განთავსებულია შემდეგ ბმულებზე:

https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=751 და https://www.rs.ge/common/get_doc.aspx?id=10898.

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრში: 2 299 299, ამასთან, მომხმარებელს შეუძლია, მიწეროს შემოსავლების სამსახურს ელექტრონულ მისამართზე [email protected].