საქსტატი - ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ, წინა წელთან შედარებით 9.1 პროცენტი შეადგინა
საქსტატი - ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ, წინა წელთან შედარებით 9.1 პროცენტი შეადგინა

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2021 წლის მესამე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა მიმდინარე ფასებში 15 997.1 მლნ. ლარს გაუტოლდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 9.1 პროცენტი შეადგინა. საქსტატის ცნობით, მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორი გაიზარდა 9.4 პროცენტით.

უწყების მონაცემებით, 2021 წლის მესამე კვარტალში, მშპ-ზე ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: საბითუმო და საცალო ვაჭრობა (12.3 პროცენტი), ტრანსპორტი და დასაწყობება (29.0 პროცენტი), ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება (78.8 პროცენტი), განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები (49.8 პროცენტი), ხელოვნება, გართობა და დასვენება (48.1 პროცენტი), ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები (23.8 პროცენტი), საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები (20.3 პროცენტი), დამამუშავებელი მრეწველობა (7.3 პროცენტი).

კლება დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: მშენებლობა (-29.7 პროცენტი), განათლება (-7.8 პროცენტი), სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა (-2.9 პროცენტი), სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოება (-3.9 პროცენტი).

ამასთან, საქსტატის მონაცემებით, მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა ვაჭრობა (16.7 პროცენტი) და დამამუშავებელი მრეწველობა (11.9 პროცენტი). შემდეგ პოზიციებს იკავებს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები (9.4 პროცენტი), მშენებლობა (8.4 პროცენტი), სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა (8.2 პროცენტი), სახელმწიფო მმართველობა (5.9 პროცენტი), ტრანსპორტი და დასაწყობება (5.6 პროცენტი), საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები (5.0 პროცენტი).

დატოვე კომენტარი