იუსტიციის სამინისტრო პრიორიტეტული მიმართულებებისთვის ნახევარი მილიონის მოცულობის საგრანტო პროგრამას აცხადებს
იუსტიციის სამინისტრო პრიორიტეტული მიმართულებებისთვის ნახევარი მილიონის მოცულობის საგრანტო პროგრამას აცხადებს

იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში ადამიანის უფლებების გაძლიერების, ინოვაციური სერვისების დანერგვის, მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის ხელშეწყობისა და დანაშაულის ეფექტიანი პრევენციის მიმართულებებით საგრანტო პროგრამა ცხადდება.

იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, საგრანტო პროგრამის ბიუჯეტი ჯამში 500 000 ლარია. იუსტიციის სამინისტროს დაფინანსებას არაუმეტეს 25 საგრანტო პროექტი მიიღებს, თანხის მაქსიმალური ოდენობა თითოეული გამარჯვებული პროექტისათვის 20 000 ლარია. საგრანტო ვადა კი, ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამიდან ექვს თვემდეა.

პროექტში მონაწილეობის მიღება არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებსა და ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ.

პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე.