ელექტროენერგიის გადაცემისა და დისპეტჩერიზაციის ტარიფები გაიზარდა
ელექტროენერგიის გადაცემისა და დისპეტჩერიზაციის ტარიფები გაიზარდა

ელექტროენერგიის გადაცემისა და დისპეტჩერიზაციის ტარიფები გაიზარდა. რაც შეეხება მოსახლეობის სამომხმარებლო ტარიფებს, გადაწყვეტილება ცნობილი 27 დეკემბერს გახდება.
თუ “სახელმწიფო ელექტროსისტემის” ელექტროენერგიის გადაცემის მოქმედი ტარიფი 0.872 თეთრია, 2018 წლის 1 იანვრიდან 1.323 თეთრი გახდება (დღგ-ს გარეშე).

სემეკ-ის თავმჯდომარის ირინა მილორავას განცხადებით, ტარიფის გაზრდა “სახელმწიფო ელექტროსისტემის” მიერ დაგეგმილ ინვესტიციებს უკავშირდება, რომელიც დაახლოებით 600 მილიონი ლარი იქნება.

გაიზარდა ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაციის ტარიფიც. მოქმედია 0.082 თეთრი. 2018 წლის 1 იანვრამდე 30 აპრილამდე ტარიფი 0.092 თეთრი, 2018 წლის 1 მაისიდან 2020 წლის 31 დეკემბრამდე 0.412 თეთრი იქნება (დღგ-ს გარეშე).