„ტიკტოკის“ უარყოფითი მხარე

„ტიკტოკი“ ერთი ნახვით აბსოლუტურად უმტკივნეულო და გასართობი პლატფორმა, რომელსაც ყველა სიკეთესთან ერთად, უარყოფითი მხარეც აქვს. ამ შემთხვევაში, ყურადღებას გავამახვილებთ გაყალბებასთან ასოცირებულ მაგალითებზე, რომელმაც საზოგადოების დიდი ინტერესი გამოიწვია. იმისთვის, რომ არ მოვტყუვდეთ, ვისწავლით ვიდეოს გადამოწმების ორ მნიშვნელოვან ხერხს.

 

შეიძლება თუ არა „ტიკტოკი“ გახდეს ყალბი ინფორმაციის გავრცელების წყარო?

ახალი დღე

დატოვე კომენტარი