თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნების მულტიმედიური გამოფენა „ფიქრის ტრაექტორია“ ელენე ჩიტალაძის სიუჟეტში

დღის კოდი