საფეხბურთო ტაიმაუტი - ილია კოკაიას სახელობის საფეხბურთო ცენტრის გახსნა

საფეხბურთო #ტაიმაუტი