როგორ მიმდინარეობს არჩევნები პანკისსა და მთა-თუშეთში

როგორ მიმდინარეობს არჩევნები პანკისსა და მთა-თუშეთში.

დეტალები „მოამბეში“.