რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეაბილიტაციის გეგმა - დევი ტაბიძე  #დღისთემა თამთა სანიკიძესთან ერთად

დევი ტაბიძე – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

დღის თემა

მოამბე