რეალური სივრცე - კოვიდ-19 და ფსიქიკური ჯანმრთელობა #LIVE
  • ნინო მახაშვილი – ფონდის „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში – თბილისი“ დირექტორი
  • ჯანა ჯავახიშვილი – ფსიქოლოგი, ფონდის „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში – თბილისი“ პროგრამების მენეჯერი
  • თათული გიგიტაშვილი – „კლუბი სინერგიას“ ფსიქოლოგი
  • ქეთი ფილაური – „კლუბი სინერგიას“ დირექტორი
  • თეკლა ლათიბაშვილი – „კლუბი სინერგიას“ ფსიქოლოგი

რეალური სივრცე

დატოვე კომენტარი