პროფესია კინოოპერატორი - სტუმარი: დავით გუჯაბიძე - თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, კინოოპერატორი

დღის კოდი