პირადი ექიმი - წნევის გაზომვა და „მაღალი წნევის“ მართვა / კვებითი შუქნიშანი #LIVE

▶ 1-ლი ბლოკი: წნევის გაზომვა და „მაღალი წნევის“ მართვა

▶ სტუმარი: თამარ დაუსი, ექთანი;

▶ მე-2 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი

პირადი ექიმი